Backup Domain Controler (BDC) Trên Windows Server 2016

Backup Domain Controler (BDC) Trên Windows Server 2016

Trên môi trường Domain, bên cạnh domain chạy chính gọi là Primary Domain Controller (PDC), việc tạo một Domain Controller dự phòng (Backup DC hay Secondary DC hay Additional Active Directory Domain Controller) nhằm tạo sự an toàn và ổn định hơn cho sự hoạt động của toàn hệ thống. Bài này hướng dẫn cách tạo BDC cho một Domain đã có trên Windows Server 2016.

Topology


Bước chuẩn bị:

  • Thiết lập IP cho các máy như sơ đồ trên, kiểm tra kết nối thành công
  • Một máy đã nâng cấp lên Domain Controller với tên NEWTAR.VN
  • Trên máy DC đã tạo account Admin thuộc nhóm Domain Admins
  • Máy client đã join vào Domain NEWSTAR

Yêu cầu: Cấu hình trên máy Server2 đang chạy HĐH Windows Server 2016 làm Backup domain controller (BDC).

Hướng dẫn:

Bước 1. Thông tin cấu hình card mạng trên máy DC:


Thông tin cấu hình card mạng trên máy Backup DC.


Bước 2: Trên máy Domain, tạo account Admin và cho user này thuộc nhóm Domain Admins


Bước 3: Join máy Server2 (Backup DC) vào Domain NEWSTAR

Mở cửa sổ Window Explorer, Right click vào This PC → Chọn PropertiesClick chọn Change Settings


Click Change…


Chọn mục Domain → nhận tên domain là newstar.vn → OK

Xuất hiện cửa sổ, yêu cầu chứng thực, sử dụng tài khoản admin để chứng thực → click OK


Bước 4: Thực hiện cài đặt dịch vụ Active Directory DS trên máy Backup DC

Từ cửa sổ Server Manager


Click Add Roles and Features


Click Next


Click Next


Click Next


Click chọn Active Directory Domain Services → Next


Click Next


Click Next


Click Install


Sau khi cài xong dịch vụ. Click vào mục AD DS bên phải


Click chọn More ở mục có màu vàng: Configueation required for Active Directory Servies at SERVER2

Xuất hiện cửa sổ:


Click vào Promote this server to a domain…


Click Next


Đặt password cho Restore mode → click Next


Click Next


Click Next

 

Click Next


Click Next


Click Install


Click Close.

Hệ thống tự động khởi động lại. Hoàn tất quá trình cài đặt máy Backup Domain Controller ( còn được gọi là Secondary Domain Controller, Additional Active Directory Domain Controller).

Bước 4. Kiểm tra cấu hình

Trên máy Primary DC (PDC)

Server Manager → Tools → Active Directory Domain Administrative Center


Click newstar (local)

Chọn mục Domain Controllers


Thực hiện tạo tài khoảng user, group, OU trên máy PDC → kiểm ta sự đồng bộ bên máy Backup+ Kiểm tra client logon domain

Chỉnh thông tin cấu hình card mạng trên máy client

Thông số DNS: chỉ tới 192.168.12.254 và 192.168.12.253


Shutdown máy PDC.

Kiểm tra máy client với logoff và logon với tài khoản trên domain xme thử có hoạt

động bình thường không.


Tạo account bên máy Backup.

Sau đó khởi động lại máy PBC xem thử có cập nhật accout vừa tạo trên máy Backup không.


Sau khi tạo account trên máy Backup.

Khởi động lại máy Primary → Vào Active Directory Users and Computers để kiểm tra có cập nhật user mới vừa tạo chưa.BÌNH LUẬN (3)

{{com.fullName}} Khuyết danh {{com.addedDate}}

{{com.content}}

GỬI TRẢ LỜI

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Các thông tin về khóa học, chương trình đào tạo theo phương pháp blended learning tích hợp giữa face-to-face và trực tuyến, video hướng dẫn từ Newstar.