TRIỂN KHAI MỘT SỐ GPO TRÊN WINDOWS SERVER 2016

TRIỂN KHAI MỘT SỐ GPO TRÊN WINDOWS SERVER 2016

Bài này hướng dẫn cách tạo GPO để tắt một số công cụ tiện tích hay tính năng khi người dùng đăng nhập trên môi trường Domain. Cụ thể: hướng dẫn tạo GPO để thực hiện các yêu cầu sau:

  • Loại bỏ icon Recycle Bin trên màn hình Desktop khi user login vào domain
  • Không cho người dùng thay đổi thông tin cấu hình IP trên card mạng

Các chức năng, tiện ích khác, học viên có thể thực hiện tương tự.

Topology:


Chuẩn bị một máy đã nâng cấp lên Domain và một máy client đã join vào domain. Giả sử trong bài này máy Windows server 2016 đã nâng cấp lên domain với tên là NEWSTAR, máy client Windows 10 đã join vào domain. Tạo user trên domain để kiểm thử hoạt động của chính sách GPO, giả sử trong bài này tạo user là NEWSTAR\namlh

Các bước thực hiện:

Bước 1: Kiểm tra trước khi thực hiện GPO này. Login từ máy client bằng account namlh để chắc chắn rằng trên Desktop có icon Recycle Bin và kiểm tra card mạng khi right click vào card mạng, chức năng Properties chưa bị vô hiệu hóa.


Bước 2: Tạo mới một GPO

Từ cửa sổ Server Manager → Tools → Group Policy Management, right click vào tên domain → New GPO → Đặt tên cho GPO nàyClick OK

Right click vào tên GPO vừa tạo → chọn Edit

Xuất hiện cửa sổ như sau


Ở mục User Configuration → kích chọn Policies → Administrative Templates → Desktop


Ở cửa sổ bên phải double click mục “Remove Recycle Bin icon from desktop” chọn Enable → OK.


Để tắt tính năng chỉnh sửa IP trên card mạng, chọn mục Network → Network Connections như ở hình dưới.


Double click vào “Prohibit access to properties of a LAN connection” → chọn Enable → OK.


Bước 3. Kiểm tra kết quả ở máy Client

Trên máy client, thực hiện lệnh gpupdate /force để thực thi GPO từ domain.


Log off, sau đó logon lại với user NEWSTAR\namlh để kiểm tra kết quả.

Right lick vào card mạng → thấy mục Properties mã bị mờ (vô hiệu hóa)BÌNH LUẬN (2)

{{com.fullName}} Khuyết danh {{com.addedDate}}

{{com.content}}

GỬI TRẢ LỜI

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Các thông tin về khóa học, chương trình đào tạo theo phương pháp blended learning tích hợp giữa face-to-face và trực tuyến, video hướng dẫn từ Newstar.