BLOG

Backup Domain Controler (BDC) Trên Windows Server 2016

Trên môi trường Domain, bên cạnh domain chạy chính gọi là Primary Domain Controller (PDC), việc tạo một Domain Controller dự phòng (Backup DC hay Secondary DC hay Additional Active Directory Domain Controller) nhằm tạo sự an toàn và ổn định…

TRIỂN KHAI MỘT SỐ GPO TRÊN WINDOWS SERVER 2016

Bài này hướng dẫn cách tạo GPO để tắt một số công cụ tiện tích hay tính năng khi người dùng đăng nhập trên môi trường Domain.

10 Tính Năng Tốt Nhất Của Windows Server 2016

Hiện giờ, người dùng có thể sử dụng Windows Server 2016. Bản phát hành này phản ánh xu hướng công nghệ thông tin hiện đại và kết nối lai với các dịch vụ đám mây. Bài viết sẽ giới thiệu cho các bạn 10 tính năng tốt nhất của Windows Server…

Cách Gỡ Mã Độc Giả Dạng Video Trên Facebook Messenger

Loại mã độc mới giả dạng dưới định dạng video đang tấn công hàng loạt tài khoản Facebook Messenger. Khi người dùng mở tập tin chứa mã độc này, tin nhắn chứa mã độc sẽ tiếp tục gửi tin nhắn hoàng loạt cho bạn bè và người thân. Mã độc này sẽ…

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Các thông tin về khóa học, chương trình đào tạo theo phương pháp blended learning tích hợp giữa face-to-face và trực tuyến, video hướng dẫn từ Newstar.