TÀI LIỆU

SWITCH LAB CCNP Routing & Switching – NewStar

Tài liệu được biên soạn dựa theo nội dung chương trình đào tạo môn SWITCH cấp độ CCNP Routing & Switching của Cisco. Các nội dung được tóm tắt một cách ngắn gọn, mang tính hệ thống, giúp người đọc có thể tiếp cận nhanh chóng với các…

LAB MCSA 2016 – NewStar

Giáo trình lab được tác giả Đặng Hồng Hiệp biên soạn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học viên tiếp thu tốt kiến thức liên quan đến môn học. Trong phần này nhóm tác giả muốn tạo điều kiện cho học viên tiếp cận các công nghệ qua các hình…

Quản Trị Hệ Thống LINUX – LPI 1 – NewStar

Chương trình Linux 1 cung cấp các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao trong việc quản trị hệ thống Linux Server. Học xong Linux 1 Học viên sẽ có đủ kiến thức và kỹ năng trong quản lý và xử lý sự cố như: Phân quyền truy cập, RIAD, LVM, Log…

CCNA Routing & Switching – NewStar

Sách CCNA Routing & Switching – của Trung tâm đào tạo Newstar được biên soạn dựa theo nội dung chương trình đào tạo chứng chỉ quốc tế CCNA Routing & Switching của Cisco. Bạn sẽ học được gì từ sách này Các…

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Các thông tin về khóa học, chương trình đào tạo theo phương pháp blended learning tích hợp giữa face-to-face và trực tuyến, video hướng dẫn từ Newstar.