Quản Trị Hệ Thống LINUX – LPI 1 – NewStar

0 18

Chương trình Linux 1 cung cấp các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao trong việc quản trị hệ thống Linux Server. Học xong Linux 1 Học viên sẽ có đủ kiến thức và kỹ năng trong quản lý và xử lý sự cố như: Phân quyền truy cập, RIAD, LVM, Log File, …

Distro sử dụng trong khóa học là Centos, đây là một họ của Red Hat Enterprise Linux. Hầu hết các Doanh nghiệp sử dụngsau khi học xong có thể quản trị các Linux Server từ nhân của RHEL như: Fedora, Oracle Linux, Red Hat Enterprise Linux. 

linux

Quản Trị Hệ Thống LINUX – LPI 1 – NewStar

Đăng ký tải ngay Quản Trị Hệ Thống LINUX – LPI 1 – NewStar

Kiểm tra Email của bạn để nhận tài liệu nhé!

Gửi trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai.