SWITCH LAB CCNP Routing & Switching – NewStar

0 26

Tài liệu được biên soạn dựa theo nội dung chương trình đào tạo môn SWITCH cấp độ CCNP Routing & Switching của Cisco.

Các nội dung được tóm tắt một cách ngắn gọn, mang tính hệ thống, giúp người đọc có thể tiếp cận nhanh chóng với các kiến thức trong chương trình.Các bài thực hành được trình bày từ mô hình, yêu cầu và các hướng dẫn cấu hình từng bước, các lệnh kiểm tra cấu hình, các thông số hệ thống giúp người đọc có thể dễ dàng thực hiện và kiểm tra kết quả nhanh chóng, trong đó có phần giải thích ý nghĩa của một số thông số quan trọng giúp người đọc nắm bắt được các nội dung trọng tâm trong từng bài thực hiện cũng như các kiến thức liên quan.Trân trọng cảm ơn và chúc các bạn thành công.

ccnp

SWITCH LAB CCNP Routing & Switching – NewStar

Đăng ký tải ngay SWITCH LAB CCNP Routing & Switching – NewStar

File đã gửi tới EMAIL của bạn!

 

Gửi trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai.